Referanser

Tilbygning i Fyllingsdalen. Kunden ønsker en tilbygning som ligner på naboen, noe som vil gi en helhet i området.

Hus i Fyllingsdalen - Rammesøknad

Tilbygning i Hylkje. Kunden ønsker en tilbygning som ligner på dagens kjøkkenvinduer og en vinterhage med grill.

Hus i Hylkje -
Rammesøknad